Sürücü Belgesi Alma ve Ehliyet Yenileme İşlemleri

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
 
Yeni tip sürücü belgesi almak, değiştirmek ve yenilemek isteyen vatandaşlar, 01/01/2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.
 
 
SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 
İlk Defa Sürücü Belgesi Verilmesi İşlemleri
 
 1.      Sürücü Belgesi Dosyası (Şoförler odasından)
 
2.      Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 
3.      Sürücü Sağlık Raporu (Resmi yada özel sağlık kuruluşlarından)
 
4.      Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 
5.      2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 
6.      Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  
 
NOT: Sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaat  edilebilir.
 
 
Fark İşlemleri (Sınıf ekleme)
 
Sürücü belgesi dosyası hariç, ilk defa sürücü belgesi verilmesi işlemlerinde istenilen belgeler fark işlemlerinde de istenir.
 
 
 
Yeni Tip Sürücü Belgesinin Zayi ve Yıpranma Nedeniyle Yenileme İşlemleri
  
1.      Dilekçe
 
2.      Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 
3.      Sürücü Sağlık Raporu
 
4.      2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 
5.      Zayi değilse mevcut sürücü belgesi
 
6.      Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 
  
NOT: Dış temsilciliklerimizde sürücü belgesi yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatların
mutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.
 
 
 
Tebdil İşlemleri (Yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi)
 
1.      Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
 
2.      Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 
3.      Sürücü belgesi dosyası
 
4.      Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 
5.      Sürücü sağlık raporu
 
6.      Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 
7.      2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 
8.      Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
 
9.      Öğrenim Belgesi
 
 
 
NOT: Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile tebdil edilemez.
 
 
 
Yabancı Sürücü Belgelerinin Türkiye’de Geçerliliği
 
  
a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
 
1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.
 
2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 
3) Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
 
  
b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
 
1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.
 
2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
 
 
 
Eski Tip Sürücü Belgesinin Değiştirilmesi
 
 
1.      Eski sürücü belgesi
 
2.      Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 
3.      Sürücü sağlık raporu
 
4.      15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 
5.      2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 
6.      Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
 
 
 
NOT: Trafik tescil kuruluşlarında harç, değerli kağıt ve hizmet bedeli ücretleri elden tahsil edilmeyecektir. Ücretlerin Maliye Bakanlığının veznelerine veya anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir.
 
 
HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI
 
Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.
 
 
 
          SÜRÜCÜ BELGESİNİN DEĞİŞTİRME SÜRESİ
 
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 01/01/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar beş (5) yıl içerisinde tamamlanacaktır.
 
 
          SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARINA GÖRE SÜRME YETKİSİ VERİLEN MOTORLU ARAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ
 
 
M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.
 
A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
 
A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
 
A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
 
B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.
 
B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.
 
BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 
C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.
 
C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 
C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.
 
CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 
D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.
 
D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 
D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.
 
DE sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 
F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.
 
G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.
 
  
 
SÜRÜCÜ BELGELERİ VE KULANMAYA YETKİLİ OLDUĞU
ALT SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
 
 
 •  M sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  F sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  G sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
 •  A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
 •  B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
 •  BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 •  C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
 • CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı     sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
 •  C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 •  C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
 •  D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
 •  DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
 •  D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 •  D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F
      sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.
 
 
 
ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNE KARŞILIKLARI
 
 • A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,
 • A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,
 • B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi,

olarak değiştirilirler.

 
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN YAŞ ŞARTLARI
 
 • M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
 • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
 • A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
 • C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
 • D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24
 
yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN DENEYİM BAKIMINDAN ŞARTLARI
 
 • A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
 • C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
 • BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
 • CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
 • C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
 • DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
 • D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı
 sürücü belgesine sahip olmaları zorunludur.
 
         A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda deneyim şartı aranmaz.
 
 
SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
 
 • M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl,
 • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.
 
 
ADAY SÜRÜCÜLÜK
 
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01/01/2016 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan Ek 3’üncü maddesinde;
İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;
a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi
b) 48 inci (Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı) veya 118 inci (Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
c) 51 inci maddesinin (hız sınırları üzerinde araç kullanmak) üç kez ihlal edilmesi,
ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
 d) 74 üncü maddesinin (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.
Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.    
 

KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONUNA TARAF ÜLKELER 

   

 

Sıra No

 

Katılan Ülke

 

İmza

Tarihi

Kabul Etme ( ),   Katılma (a),

Tanıma (d)

 

Ülke

Rumuzu

1

Almanya

8 Kasım 1968

3 Ağustos 1978

DE

2

Arnavutluk

 

29 Haziran 2000 a

AL

3

Avusturya

8 Kasım 1968

11 Ağustos 1981

AU

4

Azerbaycan

 

3 Temmuz 2002 a

AZ

5

Bahamalar

 

14 Mayıs 1991 a

BS

6

Bahreyn

 

4 Mayıs 1973 a

BRN

7

Belçika

8 Kasım 1968

16 Kasım 1988

BE

8

Beyaz Rusya(Belarus)

8 Kasım 1968

18 Haziran 1974

BY

9

Birleşik Arap Emirlikleri

 

10 Ocak 2007 a

AE

10

Bosna-Hersek

 

1 Eylül 1993 d

BA

11

Brezilya

8 Kasım 1968

29 Ekim 1980

BR

12

Bulgaristan

8 Kasım 1968

28 Aralık 1978

BG

13

Çek Cumhuriyeti

 

2 Haziran 1993 d

CZ

14

Danimarka

8 Kasım 1968

3 Kasım 1986

DK

15

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

 

25 Temmuz 1977 a

CD

16

Ekvator

8 Kasım 1968

 

EC

17

Endonezya

8 Kasım 1968

 

ID

18

Ermenistan

 

8 Şubat 2005 a

ARM

19

Estonya

 

24 Ağustos 1992 a

EE

20

Fas

 

29 Aralık 1982 a

MA

21

Fildişi Sahilleri

 

24 Temmuz 1985 a

CI

22

Filipinler

8 Kasım 1968

27 Aralık 1973

PH

23

Finlandiya

16 Aralık 1969

1 Nisan 1985

FI

24

Fransa

8 Kasım 1968

9 Aralık 1971

F

25

Gana

22 Ağustos 1969

 

GH

26

Guyana

 

31 Ocak 1973 a

GY

27

Güney Afrika

 

1 Kasım 1977 a

ZA

28

Güney Kore

29 Aralık 1969

 

KR

29

Gürcistan

 

23 Temmuz 1993 a

GE

30

Hırvatistan

 

23 Kasım 1992 d

HR

31

Hollanda

 

8 Kasım 2007 a

NL

32

İngiltere

8 Kasım 1968

 

GB

33

İran İslam Cumhuriyeti

8 Kasım 1968

21 Mayıs 1976

IR

34

İspanya

8 Kasım 1968

 

ES

35

İsrail

8 Kasım 1968

11 Mayıs 1971

IL

36

İsveç

8 Kasım 1968

25 Temmuz 1985

SE

37

İsviçre

8 Kasım 1968

11 Aralık 1991

CH

38

İtalya

8 Kasım 1968

2 Ekim 1996

IT

39

Karadağ

 

23 Ekim 2006 d

ME

40

Katar

 

6 Mar 2013 a

Q

41

Kazakistan

 

4 Nisan 1994 a

KZ

42

Kenya

 

9 Eylül 2009 a

EAK

43

Kırgızistan

 

30 Ağustos 2006 a

KG

44

Kostarika

8 Kasım 1968

 

CR

45

Kuveyt

 

14 Mart 1980 a

KW

46

Küba

 

30 Eylül 1977 a

CU

47

Letonya

 

19 Ekim 1992 a

LV

48

Liberya

 

16 Eylül 2005 a

LR

49

Litvanya

 

20 Kasım 1991 a

LT

50

Lüksemburg

8 Kasım 1968

25 Kasım 1975

LU

51

Macaristan

8 Kasım 1968

16 Mart 1976

HU

52

Makedonya

 

18 Ağustos 1993 d

MK

53

Meksika

8 Kasım 1968

 

MX

54

Moğolistan

 

19 Aralık 1997 a

MN

55

Moldova

 

26 Mayıs 1993 a

MD

56

Monako

 

6 Haziran 1978 a

MC

57

Nijer

 

11 Temmuz 1975 a

NE

58

Norveç

23 Aralık 1969

1 Nisan 1985

NO

59

Orta Afrika Cumhuriyeti

 

3 Şubat 1988 a

CF

60

Özbekistan

 

17 Ocak 1995 a

UZ

61

Pakistan

 

19 Mar 1986 a

PK

62

Peru

 

6 Ekim 2006 a

PE

63

Polonya

8 Kasım 1968

23 Ağustos 1984

PL

64

Portekiz

8 Kasım 1968

30 Eylül 2010

PT

65

Romanya

8 Kasım 1968

9 Aralık 1980

RO

66

Rusya

8 Kasım 1968

7 Haziran 1974

RUS

67

San Marino

8 Kasım 1968

20 Temmuz 1970

SM

68

Senegal

 

16 Ağustos 1972 a

SN

69

Seyşeller

 

11 Nisan 1977 a

SC

70

Sırbistan

 

12 Mar 2001 d

RS

71

Slovakya

 

1 Şubat 1993 d

SK

72

Slovenya

 

6 Temmuz 1992 d

SLO

73

Şili

8 Kasım 1968

 

CL

74

Tacikistan

 

9 Mar 1994 a

TJ

75

Tayland

8 Kasım 1968

 

TH

76

Tunus

 

5 Ocak 2004 a

TN

77

Türkiye

 

22 Ocak 2013 a

TR

78

Türkmenistan

 

14 Haziran 1993 a

TM

79

Ukrayna

8 Kasım 1968

12 Temmuz 1974

UA

80

Uruguay

 

8 Nisan 1981 a

ROU

81

Vatikan

8 Kasım 1968

 

VA

82

Venezuela

8 Kasım 1968

 

VE

83

Yunanistan

 

18 Aralık 1986 a

GR

84

Zimbabve

 

31 Temmuz 1981 a

ZW

 
SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI, DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ VE
HİZMET BEDELİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR
MALİYE BAKANLIĞININ ANLAŞMALI OLDUĞU BANKALAR                              (Sürücü Belgesi Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Yatırılacak Bankalar)
TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFININ PROTOKOL YAPTIĞI BANKALAR                        (Hizmet Bedeli Yatırılacak Bankalar)
AKBANK T.A.Ş.
AKBANK T.A.Ş.
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ANADOLUBANK A.Ş.
ANADOLUBANK A.Ş.
FİNANSBANK A.Ş.
FİNANSBANK A.Ş.
ING BANK A.Ş.
ING BANK A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
TEKSTİLBANK A.Ş.
TESKTİL BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
 
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
 
HSBC BANK A.Ş.
 
DENİZBANK A.Ş.
 
CITIBANK A.Ş.
 
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
 
ALTERNATİFBANK A.Ş.
 
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
 
BURGAN BANK A.Ş.
 
FİBABANKA A.Ş.
 
ODEA BANK A.Ş.
 
TURKISHBANK A.Ş.
 
TURKLAND BANK A.Ş.