Trafik Bilgi İşaretleri, Trafik Levhaları ve Anlamları

Akaryakıt İstasyonu

Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Ana Yol

Bu levhanın hitap ettiği yolun anayol olduğunu bildirir ve bu yoldaki araçların tali yoldaki araçlara göre ilk geçiş hakkına sahip olduğunu hatırlatır.

 
Ana Yol Bitimi

Levhanın hitap ettiği yolun anayol niteliğinin sona erdiğini bildirir.

 
Bölünmüş Yol Öncesi Yol Levhası

İki yönlü yol kesiminden bölünmüş yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Bölünmüş yolun gidişine ayrılan kısmına girilmesini hatırlatır.

 
Çadırlı ve Karavanlı Kamp Yeri

Karayolu kenarında, çadırlı ve karavanlı kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Çayhane ve Kafeterya

Karayolu kenarında çayhane ve kafeterya bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Çeşme

Karayolu kenarında çeşme bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Coğrafi Bilgi Levhası

Karayolu ile irtibatı olan geçit, göl, ırmak ve dağ gibi coğrafi unsurları yoldan yararlananlara tanıtır.

 
Durak

Kamu hizmeti gören yolcu taşıtlarına ait durak olduğunu bildirir. Bu levhaya her iki yönde 15 er metre mesafe içinde parketmenin yasak olduğunu hatırlatır.

 
Gençlik Kamp Yeri

Karayolu kenarında, gençlik kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Girişi Olmayan Yol Kavşağı

Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

 
Girişi Olmayan Yol Kavşağı

Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

 
Girişi Olmayan Yol Kavşağı

Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

 
Hastane

Hastaneye yaklaşıldığını bildirir. Hastanenin giriş ve çıkış kapılarının heriki yönünde 5 m lik mesafe içinde park edilmesini hatırlatır.

 
İleri Çıkmaz Yol

Yolun ileride çıkmaz olduğunu bildirir. Bu yolla girildiği taktirde, geri dönmek için yapılacak manevraların tehlikeli olabileceğini anlatır.

 
İleride Sola Dönüş Yasağı Bulunan Kavşak

Sola dönüşlerin yasaklandığı bir kavşağa yaklaşan sürücülere bu yasaklamayı bildirir.

 
İlk Yardım

Karayolu kenarında, yaralı ve acil hastalara yapılacak ilk yardım istasyonunun bulunduğu yeri bildirir.

 
İl Sınırı Levhası

Levhada adı yazılı il sınırına girildiğini bildirir.

 
Jandarma

Karayolu kenarında jandarma karakolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Kamp Yeri

Karayolu kenarında, kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Karavanlı Kamp Yeri

Karayolu kenarında, karavanlı kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Kavşak İçi Yön Levhası

Sürücülere, kavşak öncesi yön levhasıyla verilen bilgileri kavşağa girdiklerinde teyid eder ve hatırlatır.

 
Kavşak Öncesi Şerit Seçimi Levhası

Çok şeritli yollarda kavşak yaklaşımlarında gidilecek yere göre uygun şeride girilmesini belirtir.

 
Kavşak Öncesi Yön Levhası

Kavşağa yaklaşan sürücülerin gitmek istedikleri yönü(yerleşim merkezlerini) emniyetli bir uzaklıktayken seçmelerini sağlar, yol numaralarını bildirir.

 
Lokanta

Karayolu kenarında lokanta bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Mesafe Levhası

Takip edilen yol güzergahındaki en yakın meskun, mahal ile bu yolun ulaştığı ana ulaşım merkezine olan mesafeyi bildirir.

 
Meskun Mahal (Yerleşim Birimi)

Takip edilen yol güzergahındaki il, ilçe, bucak ve köy olarak meskun mahallere girildiğini bildirir, meskun mahal şartlarına uyulmasını hatırlatır. Ayrıca girilen meskun mahali nüfusunu ve rakamını gösterir.

 
Meskun Mahal Sonu

Girilen meskun mahalden çıkıldığını ve meskun mahal şartlarının sona erdiğini bildirir.

 
Meskun, Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası

Meskun, mahal ve kavşak çıkışlarından sonra en yakın meskun, mahal ile bu yolun ulaştığı ana ulaşım merkezine olan uzaklığı ve yol numaralarını bildirir.

 
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı

Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun başlangıcını bildirir.

 
Motorlu Taşıt Yolu Sonu

Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun sona erdiğini bildirir.

 
Okul Geçidi

Okul geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir. İlk geçiş hakkının karşıya geçen ya da geçmek üzere olan öğrencilere verilmesini hatırlatır.

 
Önceliği Olan Yön

İki yönlü yollarda, karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşan iki aracın eminiyetle geçemeyeceği dar kesimlerde karşılaşması haline; beyaz ok yönünde hareket edenin karşı yönden gelene göre yolu önce kullanma hakkı olduğunu bildirir.

 
Otel veya Motel

Karayolu kenarında otel veya motel bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Piknik Yeri

Karayolu kenarında piknik yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Polis

Karayolu kenarında Trafik Polisi karakolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Şerit Kullanma Levhası (Tırmanma)

Tırmanma şeridi bulunan yol kesimlerinde ağır araçların tırmanma şeridini izlemelerini, orta şeridin diğer hafif araçlara bırakılmasını, en soldaki şeride geçilemeyeceğini bildirir.

 
Şerit Kullanım Levhası (Başüstü)

Gidişe ayrılan kısmı üç şeritli olan yollarda ağır araçların sağ şeritten, hafif araçların orat şeritten yararlanmaları gerektiğini en soldaki şeridin sadece geçişler için kullanılacağını bildirir.

 
Şerit Kullanım Levhası (Yol Kenarı)

Gidişe ayrılan kısmı üç şeritli olan yollarda kamyon, çekici, lastik, tekerlekli traktör, iş makinesi gibi ağır araçların sağ şeritten yararlanmaları gerektiğini; en soldaki şeridin sadece geçişler için kullanılmasını bildirir.

 
Tamirhane

Karayolu kenarında, arızalanan araçların tamir edilebileceği yeri bildirir.

 
Tek Yön

Yolun ok yönünde tek yönlü olduğunu bildirir.

 
Telefon

Karayolu kenarında, kaza ve yol arızaları gibi hallerde telefonla haberleşme imkanbı bulunduğunu bildirir.

 
Tünel Girişi

Daha önce tünel yaklaşımı levhasıyla bildirilen tünele gelindiğini bildirir. Tünel aydınlatılmamışsa farlar yakılır, far yoksa diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

 
Türkiye Devlet Sınırı Levhası

Karayolu ile Türkiye' ye gelenlere sınır kapılarımıza geldiklerini bildirir.

 
Yangın Tehlikesi

Karayolunun, orman geçişleri gibi yangın tehlikesi bulunan kesimlerini bildirir. Yanan sigara ve kibrit gibi yakıcı cisimlerin araç dışına atılmamasını hatırlatır.

 
Yaya Geçidi

Yaya geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir. İlk geçiş hakkının karşıya geçen ya da geçmek üzere olan yayalara verilmesini hatırlatır.

 
Yol Numarası

Bir il sınırı içinde ikinci derece önemli olan ve şehir, kasaba, ilçe, bucak gibi merkezleri birbirine ve komşu illerdeki yakın ilçe merkezlerine, devlet yollarına, limanlara, havaalanlarına ve kamu ihtiyacının gerektiği diğer yerlere bağlayan yollara ise il yolu denir.

 
Yol Numarası

Avrupa ülkeleri arası anlaşmasıyla yollara verilmiş olan numaralardır. Kavşak öncesi levhalarıyla meskun, mahal ve kavşak çıkışı levhalarında bu numaralar verilmek suretiyle takip edilecek yolun ve gidilecek yerin seçimini sağlar.

 
Yürüyüş Başlangıcı

Karayolu kenarında yürüyüş yolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

 
Yüzme Yeri

Karayolu yakınında bulunan suda yüzülebileceğini bildirir.

 
Yüzülmez

Karayolu yakınında bulunan yolda yüzülemeyeceğini bildirir.